Jubileuszowa Konferencja „Interakcja – Integracja”

Grafika zawiera znak graficzny konferencji oraz tytuł wydarzenia i datęKonferencje „Interakcja – Integracja” to coroczne spotkania przedstawicieli instytucji, których celem jest budowanie kreatywnego, innowacyjnego i zaangażowanego społeczeństwa, zainteresowanego nauką i nowymi technologiami. Uczestnicy mają okazję wziąć udział w wykładach plenarnych i równoległych sesjach tematycznych związanych z problematyką edukacji nieformalnej.

 

Gospodarzem tegorocznej edycji wydarzenia będzie Uniwersytet Śląski, który w tym roku akademickim obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia. Konferencja odbywać będzie się od 21 do 23 marca 2018 roku w Katowicach, spotkania zostały zaplanowane na Wydziale Prawa i Administracji UŚ oraz w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. 20 marca planowana jest prekonferencja w Śląskim Ogrodzie Botanicznym, 21 marca odbędzie się wieczór konferencyjny w Muzeum Śląskim w Katowicach oraz przegląd etiud studenckich Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, natomiast 22 marca – wieczór konferencyjny w budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

 

Podczas konferencji omówione zostaną takie zagadnienia, jak: kreatywne sposoby przekazywania wiedzy, skuteczne zarządzanie kryzysem, nauka obywatelska w Polsce, marketing, komunikacja oraz nauka współczesna w działaniach centrów nauki. Dodatkowo uruchomione zostanie Biznes Bistro, do którego zapraszane będą firmy komercyjne oraz jednostki wspierające popularyzację nauki, a podczas jednej z sesji (Naukowy Bazar) instytucje publiczne i organizacje non-profit będą mogły zaprezentować wybrane przez siebie aktywności. 

 

Szczegółowe informacje oraz program dostępne są na stronie: www.interakcja-integracja-2018.us.edu.pl

 

Coroczne konferencje „Interakcja – Integracja” organizowane są od 2007 roku, najpierw przez Centrum Nauki Kopernik, a od 2013 roku przez Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPiN zrzeszające centra nauki, fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne, uczelnie, a także firmy komercyjne i jednostki samorządowe.