O uczelni

Deptak przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego

 

W roku akademickim 2017/2018 Uniwersytet Śląski obchodzi 50-lecie istnienia oraz działalności naukowej i dydaktycznej, a także pracy na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

Pięćdziesiąt lat funkcjonowania uczelni to czas tworzenia uniwersytetu otwartego i nowoczesnego, w którym naukowcy realizują badania na światowym poziomie, korzystając z bogatej bazy laboratoryjnej. Uczelnia stawia na kształcenie o charakterze interdyscyplinarnym oraz pogłębianie współpracy międzynarodowej.

 

Dziś Uniwersytet Śląski, będąc największym ośrodkiem naukowym w regionie, dąży do wzmocnienia potencjału naukowo-badawczego, ciągłego rozbudowywania infrastruktury oraz wspiera procesy komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

 

1 spółka celowa SPIN -US Sp. z o.o.
4 miasta akademickie
11 spółek spin off / out
14 powiązań klastrowych
12 wydziałów i 1 jednostka dydaktyczna
12 jednostek z uprawnieniami do nadawania stopni doktora habilitowanego
14 jednostek z uprawnieniami do nadawania stopni doktora
14 bibliotek
partnerzy z ponad 50 krajów świata
ponad 70 kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
prawie 70 kierunków studiów podyplomowych
137 laboratoriów i miejsc pracy
ponad 200 specjalności
250 projektów krajowych i międzynarodowych
ponad 400 przedmiotów własności przemysłowej zgłoszonych w urzędach patentowych
ponad 700 umów o współpracy z podmiotami zagranicznymi
ponad 25 000 studentów
prawie 1 400 słuchaczy studiów podyplomowych
prawie 1 400 doktorantów
prawie 1 400 grantów badawczych
prawie 250 000 absolwentów
prawie 220 000 m² powierzchni (dydaktycznej, badawczej i innej)
ponad 3 000 pracowników
prawie 1,5 mln woluminów w bibliotekach

 

 

Badania naukowe prowadzone na uczelni są wszechstronne i poszukują rozwiązań problemów uznawanych w Polsce, Europie i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego. Ich wysoki poziom potwierdza m.in nadanie Centrum Studiów Polarnych, w którym jednostką wiodącą jest Wydział Nauk o Ziemi UŚ, statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego – KNOW. Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące to flagowe jednostki polskiej nauki.

 

Wiele z podejmowanych tematów badawczych ukierunkowanych jest na innowacyjność i zastosowanie w praktyce. Rozwiązania i nowe metody badawcze wypracowane na śląskiej uczelni otwierają możliwość nawiązywania efektywnej współpracy środowiska akademickiego ze środowiskiem samorządowym i biznesowym.

 

Uniwersytet Śląski należy również do grona instytucji zapewniających badaczom najlepsze warunki pracy i rozwoju. W 2017 roku uczelnia uzyskała prawo do korzystania z logo „HR Excellence in Research”, przyznawanego instytucjom stwarzającym naukowcom warunki pracy zgodne z europejskimi standardami.

 

Dwa zestawione zdjęcia, na obu pracownicy naukowi (kobiety) w laboratoriach

   

W ofercie dydaktycznej uczelni znajdują się zarówno kierunki studiów uznawane za tradycyjnie akademickie, jak i te, które budzą zainteresowanie kandydatów z uwagi na swoją oryginalność lub też interdyscyplinarność. Obecnie na 12 wydziałach kształci się ponad 26 tys. studentów i doktorantów.

 

W ramach uczelni działają również: Uniwersytet Śląski Dzieci, Uniwersytet Śląski Młodzieży oraz Uniwersytet Śląski Maturzystów. Rozwój zawodowy i edukację można kontynuować, uczestnicząc w zajęciach organizowanych przez Akademię Dyplomacji, Uniwersytet Śląski Nauczycieli, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe czy Akademickie Centrum Sukcesu.

Dużą popularnością cieszą się także takie inicjatywy, jak: Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej, Szkoła Prawa USA i prestiżowy program Executive MBA.