Spis treści

Wstęp

(Andrzej Noras, Sylwester Fertacz)

pdf icon  Pobierz w pdf

 

 

Władze Uczelni

pdf icon  Pobierz w pdf

 

 

Kadra naukowo-dydaktyczna w latach 1968–2016 – zestawienia

(oprac. Marzena Olszyczka, Dział Spraw Osobowych i Socjalnych)

pdf icon  Pobierz w pdf

 

 

Studenci i absolwenci Uniwersytetu Śląskiego
w latach 1968/1969–2015/2016 – zestawienia

(oprac. Dział Kształcenia UŚ, Sylwester Fertacz, Zbigniew Hojka)

pdf icon  Pobierz w pdf

 

 

 

I

Zanim powstał Uniwersytet

pdf icon  Pobierz w pdf

 

Nadzieje lat międzywojennych i powojennych (Sylwester Fertacz)

Namiastka uniwersytetu – Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna (1946/1950–1968) (Sylwester Fertacz)

A może Śląski Instytut Naukowy? (Maciej Fic)

Sadzonka „dobrego drzewa” – Filia Uniwersytetu Jagiellońskiego (1963–1968) (Sylwester Fertacz)

 

 

II

Wreszcie „Mądrość zbudowała sobie dom…”

pdf icon  Pobierz w pdf

 

„Wyrósł z dobrego drzewa…” – rok 1968 (Sylwester Fertacz)

„Czerwony” (?) Uniwersytet (1968–1980) (Maciej Fic)

Karnawał „Solidarności” i trudne lata (1980–1989) (Maciej Fic)

Na drodze do nowoczesności (1990–2017) (Maciej Fic)

 

 

III

Od ilości do jakości – struktura Uczelni

pdf icon  Pobierz w pdf

 

Wydziały i ich władze (Marcela Gruszczyk, Tomasz Kałuski)

Jednostki ogólnouczelniane, międzywydziałowe, pozawydziałowe (Sylwester Fertacz, Zbigniew Hojka) 

 

 

IV

Historia i nowoczesność – budynki Uniwersytetu

pdf icon  Pobierz w pdf

 

Stare i nowe (Sylwester Fertacz)

Śródmiejska dzielnica uniwersytecka w Katowicach w latach 60. i 70. XX wieku (Aneta Borowik)

 

 

V

Od Egidy i Strasznego Dworu… –

życie studenckie w perspektywie historycznej

(Marcela Gruszczyk)

pdf icon  Pobierz w pdf

 

 

Przewodniczący Uczelnianej Rady
Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2017
(oprac. Katarzyna Szymańska-Caputa, URSS)

pdf icon  Pobierz w pdf

 

Wykłady inauguracyjne 2008/2009–2016/2017

pdf icon  Pobierz w pdf

 

Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016

pdf icon  Pobierz w pdf

 

Profesorowie Honorowi Uniwersytetu Śląskiego

pdf icon  Pobierz w pdf

 

Laureaci Nagrody „Pro Scientia et Arte” w latach 2002–2016

pdf icon  Pobierz w pdf

 

 

 

Bibliografia materiałów dotyczących Uniwersytetu Śląskiego

(zestawił Sylwester Fertacz)

 

pdf icon  Pobierz bibliografię w pdf