1 710 438 woluminów

Zbiory Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej to ponad 1,7 mln książek, dodatkowo czytelnicy mają do dyspozycji krajowe i zagraniczne źródła elektroniczne