445 zgłoszeń patentowych

Uniwersytet Śląski to najlepsza nietechniczna uczelnia w Polsce pod względem liczby zgłoszeń patentowych. Do 2017 roku polskim, ale też w zagranicznych urzędach patentowych zgłoszonych zostało 445 przedmiotów własności przemysłowej w postaci wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych