50 INICJATYW STUDENCKICH I DOKTORANCKICH DLA UŚ

„50 inicjatyw” to forma funduszu grantowego dla studentów i doktorantów przeznaczonego na realizację przedsięwzięć na rzecz społeczności akademickiej (inicjatywy wydziałowe, uczelniane, lokalne; o charakterze naukowym, popularnonaukowym, rozrywkowym, związane z infrastrukturą (drobną), wyposażeniem, rozwiązaniami systemowymi).

 

 

 

Projekt przewiduje pięć naborów, w każdym przyznanych zostanie 10 grantów. Czas realizacji inicjatyw – od momentu uzyskania dofinansowania do końca 2018 r.