50 INICJATYW STUDENCKICH I DOKTORANCKICH DLA UŚ

„50 inicjatyw” to forma funduszu grantowego dla studentów i doktorantów przeznaczonego na realizację przedsięwzięć na rzecz społeczności akademickiej (inicjatywy wydziałowe, uczelniane, lokalne, o charakterze naukowym, popularnonaukowym, rozrywkowym, związane z infrastrukturą (drobną), wyposażeniem, rozwiązaniami systemowymi).

 

Konkurs ma inicjować aktywność, a także budować więzi wśród społeczności uniwersyteckiej. Dzięki zaproponowanej formie każdy student i doktorant Uniwersytetu Śląskiego będzie miał szansę rozwijać swoje praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania projektami i jednocześnie z zakresu efektywnego gospodarowania pozyskanymi środkami pieniężnymi.

 

Plakat promujący akcję 50 inicjatyw studenckich (w nagłówku grafika: cztery postacie filmowe na dziedzińcu Wydziału Radia i Telewizji UŚ, ujęcie od tyłu)

 

Projekt przewiduje pięć naborów, w każdym przyznanych zostanie 10 grantów. Czas realizacji inicjatyw – od momentu uzyskania dofinansowania do końca 2018 r.

 

Poszczególne etapy:

  1. Zapoznanie się z regulaminem (pdf) i wypełnienie zgłoszenia.
  2. Opisanie pomysłu – załącznik nr 1 do regulaminu (pdf, plik edytowalny).
  3. Pomysł musi zostać poparty przez co najmniej 10 innych studentów lub doktorantów – załącznik nr 3 do regulaminu (pdf, plik edytowalny).
  4. Uzgodnienie i wypełnienie kosztorysu inicjatywy (plik edytowalny).
  5. Złożenie dokumentów w terminie ustalonym w regulaminie:
    osobiście – Centrum Obsługi Studentów, pok. nr 127 na parterze rektoratu UŚ, lub przesłanie pocztą na adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Centrum Obsługi Studentów, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, z dopiskiem: 50 Inicjatyw Studenckich.
  6. Oczekiwanie na decyzję komisji.

 

Terminy naborów: