AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego jest jedną z największych w Polsce tego typu organizacji (liczy około tysiąc pięćset aktywnych członków) oraz jednym z najstarszych uniwersyteckich związków (działa od początku istnienia UŚ). W Klubie prowadzonych jest 49 sekcji sportowych i rekreacyjnych (między innymi sekcja tańca jazzowego czy sekcje tak egzotycznych gier zespołowych, jak lacrosse). Podstawową działalnością członków ASZ UŚ jest aktywność fizyczna w ramach sekcji, ale Klub od 2012 roku posiada także drużynę ligową: reprezentowany jest w ekstraklasie futsalu (halowej piłki nożnej). Na przestrzeni lat członkowie AZS UŚ uczestniczyli w obozach sportowych, wyjazdach turystycznych, wyprawach trampingowych oraz wyprawach wysokogórskich, organizowanych w Polsce, Europie i na innych kontynentach. Reprezentanci Klubu przez cały okres jego istnienia brali i nadal biorą udział w rywalizacji z innymi ośrodkami akademickimi (przede wszystkim w ramach Akademickich Mistrzostw Polski, podczas których aktualnie największe triumfy święcą we wspinaczce sportowej i judo).