CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Zwerbalizowana na przełomie wieków potrzeba kształcenia ustawicznego spowodowała, że uniwersytecka społeczność zdecydowała się w 2007 roku powołać do życia Wszechnicę Śląską ‒ Uniwersyteckie Centrum Umiejętności (w 2012 roku Wszechnicę przekształcono w Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ). Do zadań jednostki należy prowadzenie różnorodnych form zajęć dydaktycznych i działalności usługowej dla osób w każdym wieku. Działalność Wszechnicy została zainicjowana uruchomieniem cyklu podyplomowych studiów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Aktualna oferta CKU UŚ obejmuje wiele różnorodnych projektów kierowanych do wszystkich grup wiekowych (od Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, poprzez Uniwersytet Śląski Młodzieży, Uniwersytet Śląski Maturzystów, po Uniwersytet Trzeciego Wieku) i szerokiego kręgu potencjalnych odbiorców (młodzieży szkolnej i akademickiej, nauczycieli, urzędników różnych szczebli czy kadry zarządzającej). Pierwszą kierującą Centrum była dr Eugenia Rostańska, dziś dyrektorem jednostki jest dr Magdalena Ślawska.