CHÓR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO „HARMONIA” W CIESZYNIE

Niektóre z aktywności społeczności Uniwersytetu Śląskiego odwołują się do tradycji sprzed powstania Uczelni. Tak jest w przypadku Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, którego działalność nawiązuje do istniejącego w latach 1908–1968 w Cieszynie Towarzystwa Śpiewaczego o tej samej nazwie. Siedzibą powstałego w 1971 roku Chóru jest cieszyński Instytut Muzyki na Wydziale Artystycznym UŚ. Swoje osiągnięcia Chór zawdzięcza współtworzącym go chórzystom, ale także znakomitym dyrygentom: Władysławowi Wilczakowi, Helenie Danel-Bobrzyk, Halinie Goniewicz-Urbaś oraz Izabelli Zieleckiej-Panek. W okresie swego istnienia Chór zdobył szereg prestiżowych nagród, koncertował i brał udział w festiwalach w Polsce, Europie i na innych kontynentach, występował z wieloma orkiestrami, nagrywał dla radia i telewizji, realizował nagrania płytowe (dorobek artystyczny Chóru wydano na kilku płytach, zespół współpracował między innymi z Arturem Żmijewskim i beskidzkim folklorystą Józefem Brodą).