DOKTORZY HONORIS CAUSA

Nadawanie przez uczelnie wyższe godności doktora honoris causa stanowi istotny przejaw pokazywania pozycji i rangi uczelni. Na Uniwersytecie Śląskim w trakcie półwiecza jego istnienia godność tę nadano 55 osobom. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim wybitni uczeni, ale także politycy, duchowni i artyści Wyróżnieniami obdarzeni zostali głównie Polacy, ale do grona doktorów honoris causa w 1978 roku dołączyli także cudzoziemcy. Zróżnicowanie narodowościowe, zawodowe i naukowe honorowych doktorów Uczelni wydaje się właściwym świadectwem wszechstronności, do jakiej zmierza społeczność UŚ.