GAZETA UNIWERSYTECKA UŚ”

W lipcu 1992 roku władze Uczelni powołały do życia „Gazetę Uniwersytecką UŚ” – od tamtej pory to bez wątpienia najważniejszy uczelniany periodyk. Na czele pisma stali Franciszek Szpor, Dariusz Rott, Iwona Kolasińska, Jolanta Kubik; obecnie redaktorem naczelnym „Gazety” jest Agnieszka Sikora. Przez ponad ćwierć wieku na łamach „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” ukazały się teksty tak znanych autorów, jak: Ewa Chojecka, Ryszard Kapuściński, Tadeusz Kijonka, Kazimierz Kutz, Jan Miodek, Tadeusz Różewicz czy Lucjan Wolanowski. Pismo jest dystrybuowane w środowisku naukowym, rozsyłane do najważniejszych uczelni wyższych w Polsce i za granicą, władz wojewódzkich i miejskich (Katowic, Sosnowca, Chorzowa i Cieszyna) oraz licznych bibliotek i instytucji kultury. Wydania specjalne skierowane do kandydatów na studia, dystrybuowane są m. in. podczas targów edukacyjnych oraz w szkołach. Zmiany wynikające z postępu technologicznego oraz modyfikacji upodobań odbiorców spowodowały, że dzisiaj „Gazeta” nie tylko ukazuje się w tradycyjnej, papierowej wersji, lecz także ma swoją stronę WWW oraz profil na Facebooku.