HERB I LOGO UŚ / INSYGNIA REKTORSKIE

Jak każda uczelnia wyższa, Uniwersytet Śląski ma własny system identyfikacji wizualnej. Najważniejszym jego elementem pozostaje sięgający swoimi początkami co najmniej 1973 roku herb Uniwersytetu (posługiwanie się herbem stanowi przywilej instytucji cieszącej się ogólnospołecznym uznaniem lub szczególnymi zasługami), przedstawiający umieszczonego w błękitnym polu tarczy złotego orła, a pod nim skrzyżowane srebrne berła rektorskie. Uzupełnieniem herbu pozostaje logo Uniwersytetu, które stanowią stylizowane litery UŚ (ich ostateczną wersję graficzną prawnie zastrzeżono w 2012 roku). Znakiem prestiżu i dostojeństwa Uczelni pozostają także insygnia rektora: berło – oznaka władzy i symbol mądrości, łańcuch – symbol godności urzędu oraz trwałości i więzi łączących rektora z Uniwersytetem oraz pierścień – symbol zaślubin rektora ze społecznością Uniwersytetu i wierności ideałom Wszechnicy. Obecnie sprawujący funkcję rektora UŚ prof. Andrzej Kowalczyk korzysta z berła i pierścienia przygotowanych w roku jubileuszu 40-lecia UŚ oraz łańcucha rektorskiego wykonanego w 1976 roku.