Kluby studenckie (gołębnik, straszny dwór, zameczek, akant, pod rurą, panopticum i inne)

Na szczególną atmosferę studiowania na Uniwersytecie Śląskim, tak jak na każdej uczelni wyższej, przez lata wpływała działalność klubów studenckich. Kluby powstawały w miastach, w których zlokalizowane były poszczególne wydziały UŚ: w Cieszynie, Katowicach i Sosnowcu. Przez kilka dekad prowadzone były przez reprezentantów organizacji młodzieżowych, od samego początku ich formalnym zadaniem miało być prowadzenie skierowanej dla studentów (i realizowanej przez samych studentów) działalności kulturalnej. Warto jednak pamiętać, że choć kluby studenckie miały oferować przede wszystkim zabawę i relaks (często w formie znacznie odbiegającej od oczekiwań władz), w przeszłości były także miejscami, gdzie rodziła się prawdziwa wolna myśl studencka. Dlatego do dziś dla wielu absolwentów UŚ takie nazwy klubów, jak: Akant, Gołębnik, Panoptocum, Pod Rurą, Remedium, Straszny Dwór, VIP, Zameczek czy Za Szybą, są synonimem młodzieńczych radości, ale nierzadko i studenckiego zaangażowania.