PATENTY UŚ

Od początku swego istnienia Uniwersytet Śląski kładzie duży nacisk na innowacyjność. Docenia będące wynikiem pracy naukowej uczonych UŚ wynalazki oraz stara się o ich ochronę patentową, stanowiącą aktualnie istotny element ochrony własności intelektualnej Uniwersytetu, zarówno pod względem naukowym, prestiżowym, jak i komercyjnym. Świadomość konieczności starania się o ochronę prawa własności intelektualnej znacząco wzrosła w ostatnich latach, choć samo patentowanie wynalazków przez UŚ sięga 1969 roku. W ciągu pierwszych 10 lat istnienia Uczelni udało się zastrzec około 50 wynalazków. Jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku liczba zgłoszeń w Urzędzie Patentowym oscylowała wokół 10 rocznie. Od 2010 roku zaobserwowano jednak wyraźny wzrost ich liczby (w 2011 roku złożono ponad 20 zgłoszeń, w kolejnych latach liczba zgłoszeń została utrzymana). Łącznie od 2010 roku badaczom UŚ udało się zastrzec blisko 200 patentów (z medycyny, biologii, fizyki, chemii, nauki o materiałach, nanotechnologii i wzornictwa użytkowego). W 2013 roku odnotowano pierwsze w historii Uniwersytetu Śląskiego zgłoszenia do międzynarodowych urzędów patentowych, w tym zgłoszenia wzorów przemysłowych.