Powstanie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach powstał jako dziewiąta tego typu uczelnia w kraju, po blisko 20 latach od powstania poprzedniej polskiej placówki uniwersyteckiej. Rozpoczęcie działalności Uniwersytetu stanowiło zwieńczenie długoletnich starań o jego powstanie (pierwsze apele o utworzenie w Katowicach Uniwersytetu pojawiły się już w 1921 roku, a zabiegi podjęte w 1945 roku przybrały konkretny wymiar w postaci prac Obywatelskiego Komitetu Przygotowawczego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Ostatecznie Uniwersytet Śląski rozpoczął działalność 1 października 1968 roku (pracę na czterech wydziałach Uczelni podjęło wówczas 247 nauczycieli akademickich, a swoje wykształcenie postanowiło zdobywać w UŚ na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych 5 473 studentów). Utworzenie Uniwersytetu Śląskiego stanowiło bardzo ważne wydarzenie w życiu regionu, przede wszystkim otrzymał on większą niż miał do tego czasu możliwość kształcenia na swoje potrzeby kadr humanistycznych i społecznych (w zmonopolizowanym dotąd środowisku przemysłu i nauk technicznych Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego).