PRZEBUDOWA ULICY BANKOWEJ / UNIWERSYTECKA ALEJA GWIAZD / KAMPUS WCZORAJ I DZIŚ

W momencie powstania Uniwersytetu Śląskiego jego główną lokalizacją była okolica ulicy Bankowej w Śródmieściu Katowic. Planowany pierwotnie jako szkoła budynek stał się siedzibą Rektora UŚ i uczelnianej administracji, z czasem w najbliższym otoczeniu powstały Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Wydział Nauk Społecznych, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. Niebawem do zespołu budynków uniwersyteckich dołączyć ma Wydział Filologiczny. By przestrzeni tej nadać bardziej intymny charakter, w 2010 roku udało się wyłączyć z ruchu odcinek ulicy Bankowej między rektoratem a WNS. Uzyskana w ten sposób przestrzeń stała się miejscem wypoczynku społeczności akademickiej i organizacji wielu akademickich wydarzeń, zlokalizowano tutaj także pierwszą w Polsce Uniwersytecką Aleję Gwiazd. Na wmontowanych w powierzchnię deptaka mosiężnych płytach odciskane są dłonie osób honorowanych w ten sposób przez Uniwersytet i miasto Katowice.