REKTORZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

W ciągu półwiecza Uniwersytetem Śląskim kierowało dziewięciu rektorów: historycy prof. Kazimierz Popiołek (1968–1972) i prof. Henryk Rechowicz (1972–1980), zoolog prof. Sędzimir M. Klimaszewski (1980–1981, 1982–1990), fizyk prof. August Chełkowski (1981–1982), prawnik prof. Maksymilian Pazdan (1990–1996), filolog angielski prof. Tadeusz Sławek (1996––2002), geolog prof. Janusz Janeczek (2002–2008), filolog romański Wiesław Banyś (2008–2016). Obecnie funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego pełni hydrogeolog prof. Andrzej Kowalczyk. Kierowanie Uczelnią przez kolejnych rektorów charakteryzowało się odmiennym stylem, każdy bowiem sprawował swoją funkcję w zupełnie innych realiach gospodarczych, politycznych i społecznych. Warto podkreślić, że reprezentowane przez rektorów różne dyscypliny akademickie pozostają między innymi świadectwem wszechstronności badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu. Charakterystyczne jest także to, że niemal wszyscy rektorzy przed objęciem swojego stanowiska pełnili obowiązki prorektorów, co wskazuje na realizowanie na Uniwersytecie Śląskim polityki kontynuacji.