ŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI / ŚLĄSKI STUDENCKI FESTIWAL NAUKI / JARMARK WIEDZY

Uniwersytet Śląski, mając na uwadze potrzebę popularyzacji wiedzy wśród jak najszerszego gremium odbiorców, od ponad dekady współorganizuje odbywające się wiosną Śląski Studencki Festiwal Nauki (ŚSFN) oraz jesienią Śląski Festiwal Nauki Katowice (ŚFN Katowice). Te jedne z największych w regionie wydarzeń kulturalno-naukowych organizowane są wspólnie przez samorządy studenckie uczelni regionu (ŚSFN) oraz uczelnie województwa śląskiego i miasto Katowice (ŚFN Katowice). Celem obu przedsięwzięć pozostaje rozbudzanie zainteresowań i poszerzanie naukowych horyzontów mieszkańców regionu oraz promocja nauki, techniki i sztuki. Spektrum tematów poruszanych w czasie festiwali jest niezwykle rozległe i dotyczy wszelkich dziedzin z zakresu zarówno nauk ścisłych i technicznych, jak i szeroko rozumianej humanistyki. Podczas trwających po kilka dni edycji festiwali organizowanych jest kilkaset atrakcji (wykładów, wystaw, prezentacji, warsztatów, konkursów i imprez towarzyszących), które służą prezentowaniu pasji nie tylko uznanych uczonych, lecz także studentów skupionych w kołach naukowych.