SPIN-US SP. Z O.O.

Dostrzegalna w ostatnich latach potrzeba komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych i technologii powstałych na Uniwersytecie Śląskim wpłynęła na powołanie do życia w 2014 roku spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego – SPIN-US Sp. z o.o. Jej najważniejszym zadaniem jest pomoc w transferze wiedzy pomiędzy Uczelnią a gospodarką poprzez budowanie współpracy pomiędzy tymi środowiskami. We współpracy z uczonymi, brokerami oraz przedstawicielami podmiotów gospodarczych spółka inicjuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z wielu dziedzin i branż. Do jej zadań należy: komercjalizacja wiedzy i technologii, projektowanie oraz wytwarzanie we współpracy z naukowcami UŚ aparatury naukowo-badawczej na potrzeby innych jednostek, przeszukiwanie baz patentowych oraz tworzenie raportów na temat stanu techniki w danym obszarze technologicznym. W ramach spółki powstał uczelniany fundusz inwestycyjny. Infrastruktura laboratoryjna oraz wykwalifikowana kadra naukowa są wykorzystywane do realizacji usług na zlecenie podmiotów zewnętrznych. SPIN-US ma także bogatą ofertę szkoleń.