STUDENCKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „KATOWICE”

Od początku istnienia Uniwersytetu Śląskiego kształcący się w jego murach studenci mieli możliwość realizowania swoich pasji. Służyło temu między innymi powołanie do życia w 1969 roku Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice”, za którego założycieli uznaje się choreografa Józefa Zielinę, chórmistrza Władysława Byszewskiego oraz pierwszego kierownika zespołu Stanisława Wodnickiego. SZPiT „Katowice” był pierwszym tego typu studenckim zespołem w województwie katowickim. Wykonywany przez Zespół od początku jego istnienia repertuar (tzw. stylizowany folklor) świadczy o identyfikacji członków grupy z regionem. Występy Zespołu uświetniały i uświetniają uroczystości i imprezy środowiskowe UŚ, Zespół reprezentuje także Uniwersytet na koncertach i festiwalach w Polsce i poza jej granicami. O jakości działań SZPiT „Katowice” świadczą wielokrotnie uzyskiwane przezeń nagrody (między innymi we Francji, w Brazylii, Meksyku czy Tunezji). Dziś Zespołowi przewodzą: choreografowie Zofia i Jan Czechlewscy, chórmistrz Adam Kawa oraz kierownik zespołu Barbara Uracz.