SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

Podstawowym celem powstałej w Katowicach w 1991 roku Letniej Szkoły Języka, Literatury i Kultury Polskiej (od 1996 roku działającej jako Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ) pozostaje promocja wśród obcokrajowców polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. W okresie istnienia Szkoły kilkanaście tysięcy studentów z niemal całego świata (także pracowników naukowych niepolskich uczelni) miało możliwość poznania języka polskiego, literatury i kultury polskiej, a liczna grupa nauczycieli pracujących poza granicami Polski miała okazję doskonalić umiejętności z zakresu dydaktyki języka polskiego jako obcego. O znaczeniu Szkoły świadczy nie tylko liczba uczestników, ale przede wszystkim jakość proponowanych zajęć, obejmujących między innymi spotkania ze znanymi postaciami życia polityczno-społecznego Polski, zwiedzanie ważnych miejsc Polski oraz interesujące projekty edukacyjne, na przykład organizowane dla cudzoziemców Sprawdzian z Polskiego czy Turniej Tłumaczy. Pierwszym dyrektorem Szkoły był prof. Romuald Cudak, dziś kieruje nią prof. Jolanta Tambor.