UNIWERSYTECKA ŁÓDŹ BADAWCZA UŚKA / ZIZOZAP

Jednym z dowodów realizowania przez Uniwersytet Śląski misji współpracy z otoczeniem gospodarczym pozostaje zainicjowany w 2010 roku koordynowany przez Uczelnię interdyscyplinarny projekt badawczy pod nazwą „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” (ZiZOZap). W centrum zainteresowania naukowców znalazł się zbiornik w Goczałkowicach – jeden z największych w Polsce tego typu akwenów. Wywodzący się z kilku ośrodków badacze, specjaliści z zakresu różnych dyscyplin, przygotowują model zintegrowanego zarządzania obiektem (do wykorzystania w innych, podobnych zbiornikach). W zbiorniku badane są wody podziemne, właściwości fizykochemiczne wody i klimat, fauna i flora. Uczestnicy projektu opracowują między innymi sposób gromadzenia danych i rozwiązania w zakresie ochrony zbiornika; starają się też szuka

rozwiązania problemów związanych z obniżaniem się potencjału ekologicznego i funkcjonalnego zbiornika. W prowadzeniu badań od samego początku naukowcom towarzyszy UŚka, łódź badawcza Uniwersytetu Śląskiego. Łódź wykorzystywana jest do pobierania prób do badań, podczas liczenia ptaków i ryb, obserwowania ruchów wody, piętrzenia, badania roślinności.