UTWORZENIE MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW HUMANISTYCZNYCH

Zmieniający się świat i nowe oczekiwania studentów sprawiły, że w 1997 roku powołano do życia Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne UŚ (w 2014 roku połączono Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze oraz utworzono Indywidualne Studia Międzyobszarowe Uniwersytetu). Ich głównym celem było stworzenie wybranym studentom możliwości wykorzystania różnorodności oferty akademickiej. Formuła zdobywania wykształcenia oparta była na dużej samodzielności studiujących. Pod okiem wybranych wykładowców (pierwszym dyrektorem MISH została prof. Olga Wolińska, dziś ISM kieruje prof. Ryszard Koziołek) studenci samodzielnie planują program własnych studiów, zmieniają kilkakrotnie swoich opiekunów naukowych (by doświadczyć różnorodnych inspiracji oraz kontaktować się z uczonymi różnych specjalności). Studia zwieńczone są uzyskaniem magisterium na jednym wybranym przez studenta ISM kierunku. Studenci ISM mogą korzystać z zajęć na wydziałach UŚ i na innych uczelniach, biorą też aktywny udział w programach stypendialnych i wykazują znaczną aktywność naukową.