WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Uczelniana oficyna wydawnicza powstała jednocześnie z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w 1968 roku. Funkcjonujący od czasu powstania Uczelni Dział Wydawnictw 1 września 1975 roku został przekształcony w Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. W pierwszym roku istnienia (1969) ukazało się 17 tytułów o łącznej objętości 202 arkuszy wydawniczych, obecnie Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego wydaje rocznie średnio 150 tytułów o łącznej objętości 2 700 arkuszy wydawniczych. Wydawnictwo publikuje około 30 serii wydawniczych (wydawnictw ciągłych) i tyle samo czasopism, których część znajduje się na punktowanej liście MNiSW. Sporą część publikacji Uniwersytetu Śląskiego stanowią opracowania monograficzne będące często wyróżnionymi pracami doktorskimi, pracami habilitacyjnymi oraz dysertacjami samodzielnych pracowników naukowych, a także skrypty dla studentów. Przygotowane w Wydawnictwie prace zdobywały nagrody i wyróżnienia w wielu prestiżowych konkursach (między innymi Nagrodę „Klio” przyznawaną przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej czy nagrodę Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego).