WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

Początki Wydziału należy łączy z przyjęciem przez Filię UŚ w Cieszynie w 1973 roku profilu uczelni bezwydziałowej, pedagogiczno-artystycznej, z kierunkami studiów magisterskich: pedagogika pracy kulturalno-oświatowej, wychowanie muzyczne i wychowanie plastyczne. W wyniku przekształceń 23 września 1977 roku Filia w Cieszynie przyjęła status uczelni jednowydziałowej, od tego czasu funkcjonowała pod nazwą: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny z Instytutem Wychowania Przedszkolnego i Kulturalno-Oświatowego oraz Wychowania Muzycznego i Plastycznego. W 2005 roku z rozwiązanej Filii UŚ w Cieszynie powstały wydziały: Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Wydział Artystyczny, na którego strukturę składają się Instytut Sztuki i Instytut Muzyki. W ocenie parametrycznej jednostek naukowych Wydział Artystyczny UŚ posiada kategorię B. W kadencji 2016–2020 funkcję dziekana Wydziału pełni prof. Małgorzata Łuszczak. W roku akademickim 2016/2017 na Wydziale kształcono w trybie stacjonarnym 456 studentów. Jednostka wspólnie z Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji zajmuje zabytkowy gmach przy ulicy Bielskiej 62, gdzie mieściły się w przeszłości: Polskie Męskie Seminarium Nauczycielskie, Liceum Pedagogiczne, Studium Nauczycielskie oraz Filia Uniwersytetu Śląskiego.