WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI

Usytuowany w Cieszynie Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji jest najmłodszym wydziałem Uniwersytetu Śląskiego. Został powołany 24 czerwca 2003 roku. Składa się z dwóch Instytutów: Nauk o Edukacji oraz Etnologii i Antropologii Kulturowej. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki. W ocenie parametrycznej jednostek naukowych posiada kategorię B. W kadencji 2016–2020 funkcję dziekana Wydziału pełni prof. Zenon Gajdzica. W roku akademickim 2016/2017 na Wydziale kształcono w trybie stacjonarnym 506 studentów, w trybie niestacjonarnym – 286 studentów. Gmach Wydziału, będący częścią kampusu uniwersyteckiego w Cieszynie, jest jednym z najpiękniejszych obiektów Uniwersytetu Śląskiego – w zlokalizowanym przy ulicy Bielskiej 62 budynku mieściły się w przeszłości: Polskie Męskie Seminarium Nauczycielskie, Liceum Pedagogiczne, Studium Nauczycielskie oraz Filia Uniwersytetu Śląskiego.