WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO

Wydział Radia i Telewizji utworzono jako dziesiąty wydział Uniwersytetu Śląskiego 24 sierpnia 1978 roku. W ramach Wydziału powołano Instytuty: Teorii i Praktyki Procesów Masowego Komunikowania oraz Reżyserii, Realizacji i Organizacji. W 1979 roku dziekanem Wydziału został prof. Edward Zajiek, pod jego kierownictwem Wydział zyskał wkrótce miano „firmy z dobrą marką”. Wydział posiada prawo nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie sztuk filmowych. W ocenie parametrycznej jednostek naukowych ma kategorię B. Od 2001 roku patronem Wydziału jest wybitny polski reżyser i scenarzysta Krzysztof Kieślowski. W kadencji 2016–2020 funkcję dziekana pełni prof. Krystyna Doktorowicz. W roku akademickim 2016/2017 na Wydziale kształcono w trybie stacjonarnym 266 studentów, a w trybie niestacjonarnym – 218 studentów. Dotychczasowa siedziba Wydziału zlokalizowana jest przy ulicy Bytkowskiej w Katowicach, jednak wkrótce pracownicy i studenci WRTV przeniosą się do bardzo nowoczesnego gmachu, powstającego specjalnie z myślą o nich w śródmieściu Katowic przy ulicy św. Pawła 3.