Briefing prasowy dot. inauguracji 50. roku akademickiego

Konferencja prasowa poświęcona inauguracji 50. roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim odbyła się 3 października w rektoracie uczelni.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały m.in.: wyniki tegorocznej rekrutacji kandydatów na studia, inicjatywy zaplanowane w roku akademickim 2017/2018, program obchodów jubileuszu oraz najciekawsze projekty naukowe uczelni. Na pytania dziennikarzy odpowiadali JM Rektor Uniwersytet Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.