Cieszyńska Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego

Obchodząca 30-lecie działalności artystycznej Cieszyńska Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego działa od 1987 roku. Inicjatorami stworzenia studenckiej orkiestry dętej byli: prof. Józef Świder – ówczesny dyrektor Instytutu Wychowania Muzycznego i dyrektor administracyjny Filii Uniwersytetu Śląskiego oraz mgr inż. Jan Kulig, który pozyskał odpowiednie środki finansowe i zakupił potrzebne instrumentarium. Organizację orkiestry powierzono, znanemu z wielu wcześniejszych osiągnięć artystycznych, kapelmistrzowi orkiestr górniczych mgr. Stanisławowi Śmietanie. Pierwsze próby studenckiej orkiestry dętej prowadzone były w semestrze zimowym roku akademickiego 1987/88. Intensywna praca dyrygenta i członków orkiestry szybko zaowocowała dobrymi wynikami, a z czasem znaczącymi sukcesami. Orkiestra dęta stała się przede wszystkim doskonałym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym studentom na zapoznawanie się ze specyfiką muzykowania w tego rodzaju zespołach, składem instrumentalnym, repertuarem i, co najważniejsze, kierowaniem takim aparatem wykonawczym. Studenci swoje doświadczenia, umiejętności i wiedzę mogą konfrontować nie tylko przy okazji egzaminów i zaliczeń, lecz także podczas koncertów i spotkań międzynarodowych.

 

Przykładowo w 2009 roku grupa członków orkiestry wraz ze swym opiekunem prof. Stanisławem Śmietaną uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Ostendzie (Belgia) poświęconej kształceniu przyszłych dyrygentów orkiestr dętych. Wiedza i nabyte umiejętności dyrygenckie młodych muzyków są regularnie egzemplifikowane w corocznych koncertach dyplomowych. Do roku 2009 dyplom ukończenia studiów ze specjalnością dyrygenta orkiestry uzyskało 50 absolwentów.

Cieszyńska Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego
Cieszyńska Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego
fot. Sekcja Prasowa UŚ

 

Dyrygenci:

Wieloletnim dyrygentem Cieszyńskiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach był prof. Stanisław Śmietana, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz trzyletniego Podyplomowego Studium dla Kapelmistrzów Orkiestr Dętych. W roku 1987 podjął pracę na Uniwersytecie Śląskim, w ówczesnej w Filii w Cieszynie, gdzie pracował na stanowisku profesora UŚ w Katedrze Dyrygowania i Dydaktyki Muzycznej. Jako dyrygent orkiestr dętych swoje osiągnięcia udokumentował wieloma sukcesami na konkursach w kraju i za granicą, a także nagraniami płytowymi. Brał udział w pracach jury konkursów krajowych i zagranicznych.

 

W roku akademickim 2012/13 dyrygentem Cieszyńskiej Orkiestry Dętej został dr Karol Pyka. Jest absolwentem Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, gdzie ukończył kierunek edukacja artystyczna, a także Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach – kierunek kompozycja i aranżacja. Od 2009 roku dyrektor artystyczny oraz dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej AGH w Krakowie, z którą uczestniczył w licznych festiwalach krajowych i zagranicznych, m.in. Złota Lira (Rybnik), gdzie został nagrodzony jako najlepszy dyrygent festiwalu, festiwalu w Diffwinds (Luxemburg), International Youth Band Festival (Saloniki, Grecja). Od 2009 roku asystent w Zakładzie Dyrygowania i Wokalistyki Instytutu Muzyki na Wydziale Artystycznym UŚ, od 2010 roku dyrygent big-bandu studiów niestacjonarnych Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach.