dr Magdalena Szyndler

dr Magdalena Szyndler

Etnomuzykolog, folklorystka, pedagog, muzyk-instrumentalista (skrzypaczka).

 

Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Muzyki Wydział Artystyczny. Od roku 2016 pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. badawczo-naukowych Instytutu Muzyki. W roku 2008 roku podjęła badania folkloru muzycznego wśród mniejszości polskiej w Serbii (Ostojičevo). Prowadzi także działania na rzecz propagowania folkloru muzycznego Śląska Cieszyńskiego (czynny udział w studenckiej kapeli góralskiej, organizacja obozów naukowych dla studentów, prelekcje i wykłady dla dzieci w ramach projektu Mały Etnograf).

 

Od 2010 roku rozpoczęła badania terenowe w Beskidzie Śląskim związane z folklorem muzycznym Trójwsi (Istebna, Koniaków, Jaworzynka). Tematyka badawcza – folklor muzyczny i jego przekształcenia we współczesności. Brała udział w konferencjach krajowych (Wrocław, Lublin, Katowice), jak i zagranicznych (m.in. Nanjing – Chiny, Republika Czeska, Słowacja).