Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA

Logo GPW SAGórnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach jest producentem i hurtowym dostawcą wody przeznaczonej do spożycia. Jest jednym z największych zakładów tego typu w kraju i w Europie.

 

Z wody dostarczanej przez GPW korzysta ponad 3 mln mieszkańców regionu z ok. 60 gmin wykorzystując sieć magistralną o długości niemal tysiąca kilometrów na obszarze ponad 4 tys. kilometrów kwadratowych. Uzdatnia wodę w 11 stacjach wodociągowych oraz posiada ok. 6 tys. obiektów systemu zaopatrzenia w wodę.

 

To duża i dobrze wyposażona infrastruktura wodociągowa. Dzięki temu Przedsiębiorstwo w sposób systemowy zapewnia bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę regionu i jest tego gwarantem. Żadne rejonowe przedsiębiorstwo wodociągowe nie jest w stanie przesłać w razie awarii lub klęski żywiołowej wody pitnej na przeciwległy kraniec Górnego Śląska. Taką możliwość elastycznego i szybkiego reagowania stwarza, jedyny w kraju, pierścieniowy system ponad 900 km okalający największe  aglomeracje w województwie śląskim.

 

Zasadą przestrzeganą w GPW jest traktowanie wody jako dobra strategicznego, które wystarczyć ma jeszcze na wiele pokoleń Dlatego ponad 85 procent wody dostarczanej naszym partnerom Spółki pochodzi ze źródeł powierzchniowych, które są źródłami łatwiej odnawialnymi niż wody głębinowe.

 

Strona internetowa:  www.gpw.katowice.pl 

Facebook: gpw.sa