Jubileusz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

 

W roku akademickim 2017/2018 Uniwersytet Śląski obchodzi 50-lecie działalności naukowej i dydaktycznej. Pięćdziesiąty rok istnienia świętuje również Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO). Jubileuszowe spotkanie byłych i obecnych pracowników Studium odbędzie się 27 września 2018 roku w klubie QubUŚ mieszczącym się w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.

 

SPNJO zostało powołane w pierwszym roku akademickim przez ówczesnego rektora prof. Kazimierza Popiołka, a pierwsi lektorzy wywodzili się z Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach.

 

Pracownikami jednostki byli zasłużeni pedagodzy, wyróżnieni odznaczeniami i medalami, m.in. Marian Adamczyk, Bożena Banach, Ewa Banach, Gabriela Mamet, Barbara Mierzyńska i Barbara Sielańczyk. Do grona lektorów należeli również poeta, eseista, tłumacz i literaturoznawca prof. Tadeusz Sławek (rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1996–2002) oraz poeta i tłumacz Andrzej Szuba.

 

Obecnie Studium aktywnie działa na rzecz promocji nauki języków obcych. Jest ośrodkiem kursów dokształcających oraz akademickiej certyfikacji językowej, a także organizatorem szkoleń i konferencji poświęconych nauczaniu języków obcych.

Adres:
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice