Koncert galowy w Cieszynie 

 

Koncert jubileuszowy uświetniający obchody 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego odbył się 18 kwietnia 2018 roku w Cieszynie. W wydarzeniu udział wzięli artyści związani z Wydziałem Artystycznym oraz z Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji.

 

Wykonawcy: obchodząca 30-lecie działalności artystycznej Cieszyńska Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego pod dyrekcją dr. Karola Pyki, Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr hab. prof. UŚ Izabelli Zieleckiej-Panek, Międzywydziałowy Zespół Folkowy „Folkuś” pod kierownictwem artystycznym dr Magdaleny Szyndler oraz dr Agnieszka Kopińska (fortepian), dr hab. Urszula Mizia (wiolonczela), dr Sabina Olbrich-Szafraniec (śpiew), dr Wojciech Golec (akordeon), dr Bartosz Jaśkowski (śpiew), prof. dr hab. Michał Korzistka (fortepian), dr hab. prof. UŚ Hubert Miśka (śpiew), dr Grzegorz Niemczuk (fortepian), dr hab. Tomasz Spaliński (gitara), dr Adam Wagner (skrzypce), mgr Marcin Żupański (saksofon).

 

W wydarzeniu uczestniczyli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk, dziekani wydziałów, członkowie społeczności akademickiej, a także przyjaciele Uniwersytetu Śląskiego. Koncert poprowadziła dr Małgorzata Mendel – prodziekan Wydziału Artystycznego.

fot. Jerzy Pustelnik