„Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka...” 

 

Budynek Wydziału Etnologii i Nauk o EdukacjiWydział Etnologii i Nauk o Edukacji organizuje sesję naukową poświęconą zagadnieniom edukacji dla rozwoju i edukacji w rozwoju. Ogólnopolska konferencja, która odbywać będzie się 24 i 25 maja 2018 roku w Cieszynie, jest wydarzeniem wpisującym się w jubileusz 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego.

 

Głównym obszarem dyskusji będą konteksty teoretyczne i praktyczne edukacji dla rozwoju. Holistyczne podejście do zagadnienia uwzględniać ma zarówno szeroko rozumianą kulturę, ramy instytucjonalno-prawne, jak również politykę. Uczestnicy spotkania rozmawiać będą m.in. na temat pozytywnych przykładów działań edukacyjnych w zakresie wspierania rozwoju indywidualnego, społecznego i kulturalnego jednostek, grup oraz zbiorowości – zarówno w placówkach edukacyjnych, kulturalnych, jak i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, lokalnych instytucjach czy stowarzyszeniach.

 

Organizatorzy konferencji „Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka. Osiągnięcia – ważne perspektywy” mają nadzieję, że debaty konferencyjne stworzą forum współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk akademickich, także pokoleń, którym troska o dobrą edukację jest bliska.

 

Ikona pdf Zaproszenie oraz ramowy program konferencji (pdf, 574 kB)

Ikona pliku doc Karta zgłoszenia (doc, 28 kB) 

 

 

Adres:
ul. Bielska 62, Cieszyn