Listy gratulacyjne

Rektor Politechniki Opolskiej

Rektor Politechniki Opolskiej

  Pobierz list w formacie .pdf

Rektor Politechniki Śląskiej

Rektor Politechniki Śląskiej

  Pobierz list w formacie .pdf

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

  Pobierz list w formacie .pdf

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  Pobierz list w formacie .pdf

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

  Pobierz list w formacie .pdf

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

  Pobierz list w formacie .pdf

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

  Pobierz list w formacie .pdf

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

  Pobierz list w formacie .pdf

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Pobierz list w formacie .pdf

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

  Pobierz list w formacie .pdf

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

  Pobierz list w formacie .pdf

Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

  Pobierz list w formacie .pdf

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

  Pobierz list w formacie .pdf

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

  Pobierz list w formacie .pdf

Pobierz list w formacie .doc

Prezes oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach

Prezes oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach

Pobierz list w formacie .pdf

Pobierz list w formacie .doc

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pobierz list w formacie .pdf

Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa

Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa

  Pobierz skan listu w formacie .pdf

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  Pobierz skan listu w formacie .pdf