Dr hab. Małgorzata Kaniowska

Dr hab. Małgorzata KaniowskaDyrygent, pedagog, animator kultury. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od roku 2016 pełni funkcję prodziekana ds. badań naukowych, artystycznych i współpracy międzynarodowej.

 

Założycielka i dyrektor artystyczny orkiestry „Camerata Impuls”, z którą zrealizowała szereg projektów koncertowych i fonograficznych (udział w nagraniu 14 płyt kompaktowych). Jako dyrygent występowała w kraju i zagranicą m.in. w Hiszpanii, Czechach, Wielkiej Brytanii. Brała udział w wielu międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach.

 

W latach 2007–2011 kierowała cyklem koncertów jubileuszowych Wiesława Ochmana, zainaugurowanych w Londynie (2007); z ramienia „Fundacji dla Śląska” sprawowała kierownictwo muzyczne nad „Galą Mistrzów” – Mozarta, Verdiego oraz Straussa w latach 2006–2009 w postindustrialnych wnętrzach „Elektrociepłowni Szombierki” w Bytomiu. W latach 2012–2014 kierownik muzyczny i dyrygent przestawień operowych: W.A. Mozarta – „Dyrektor Teatru”, Franza Lehar – „Kraina Uśmiechu”, Gioacchino Rossiniego – „La Cambiale di Matrimonio”, realizowanych w ramach projektu „Opera Kameralna” Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Sosnowcu. Autorka szeregu publikacji – artykułów naukowych i monografii. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych konferencji na Ukrainie, Łotwie, Litwie i Izraelu. Organizatorka i pomysłodawczyni szeregu imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Współautorka książeczki pracy twórczej dziecka pt. „Fortepian, czyli gra faktury” (autorka kompozycji zamieszczonych na płycie CD stanowiącej integralną część publikacji). Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Sztuki, laureatka nagród m.in: Wojewody Katowickiego dla Młodych Twórców, Prezydenta Bytomia „Muza’98”, Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za „wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i artystycznej”. Współtwórczyni i prezes Rudzkiego Towarzystwa Muzycznego (2005–2012) oraz pomysłodawczyni i dyrektor artystyczny festiwalu „Muzyczne Ogrody” w Rudzie Śląskiej (2006–2010).