Pierwsze wykłady mistrzowskie

 

Wykłady mistrzowskie to cykl spotkań z nauką, które w przystępny sposób opisują rzeczywistość z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Prelegentami są wybitne osobowości Uniwersytetu Śląskiego.

 

Pierwsze trzy wykłady odbyły się 9 listopada 2017 roku, były to spotkania z filozofią, teologią i zagadnieniami związanymi z fizykochemią materiałów. Prelekcje wygłosili: prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński (Wydział Nauk Społecznych), ks. dr Grzegorz Strzelczyk (Wydział Teologiczny) oraz prof. zw. dr hab. Marian Paluch (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii).

 

Organizatorem cotygodniowych spotkań jest Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ. Szczegółowe informacje oraz harmonogram wykładów dostępne są na stronie: www.mistrzowskie.us.edu.pl.