Zakończenie obchodów jubileuszu

Łańcuch rektorskiOd października 2017 roku do października 2018 roku Uniwersytet Śląski obchodził 50-lecie istnienia oraz działalności naukowej i dydaktycznej, a także pracy na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

Pięćdziesiąt lat funkcjonowania uczelni to czas tworzenia uniwersytetu otwartego i nowoczesnego, w którym naukowcy realizują badania na światowym poziomie, korzystając z bogatej bazy laboratoryjnej. Trwające przez cały rok obchody jubileuszu były czasem obfitującym w ważne i doniosłe dla wspólnoty akademickiej wydarzenia, takie jak: 50. inauguracja roku akademickiego czy koncert akademicki zorganizowane w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, benefis z udziałem członków społeczności akademickiej i przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, podczas której pracownicy uczelni uhonorowani zostali Odznakami za Zasługi dla Województwa Śląskiego, a Uniwersytet Śląski otrzymał dar ze zbiorów Biblioteki Śląskiej – berło ostatniego rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej. To także wydarzenia popularyzujące naukę – cykl wykładów mistrzowskich czy Śląski Festiwal Nauki, jak również rozrywkowe – cieszący się dużym zainteresowaniem koncert plenerowy z udziałem gwiazd polskiej estrady zorganizowany na katowickim rynku.

 

Główny program obchodów obejmował łącznie 69 wydarzeń, zorganizowano 40 inicjatyw studenckich, a w pracę nad realizacją i przebiegiem różnych eventów zaangażowanych było ok. 100 pracowników administracji i ponad 300 wolontariuszy.

W organizowanych wydarzeniach udział wzięło 120 000 osób, w tym:

Uroczystościami wieńczącymi jubileusz były nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego oraz zakopanie kapsuły czasu.

 

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

Zamykające obchody 50-lecia uczelni posiedzenie Senatu odbyło się 30 października w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie. Wydarzenie stanowiło okazję do podsumowania roku jubileuszowego oraz uhonorowania odznaczeniami państwowymi, medalami oraz odznakami pracowników uczelni oraz osób zasłużonych dla jej rozwoju.

 

 

 

Kapsuła – historia zatrzymana w czasie

W programie uroczystości przewidziano także upamiętnienie obchodów jubileuszu poprzez zakopanie specjalnie na tę okazję zaprojektowanej kapsuły czasu.

Tuba oraz jej zawartość to historia zatrzymana w czasie. Znalazły się w niej między innymi jubileuszowe publikacje oraz nagrania filmowe, a także okolicznościowy medal przyznawany osobom lub instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i kreowania wizerunku uczelni.

Kapsuła została umieszczona w centralnej części uniwersyteckiego kampusu, w pobliżu rektoratu. Na tablicy informacyjnej znalazło się zalecenie: „Nie otwierać przed 2068 rokiem”.

 

Zdjęcia