Quiz wiedzy

Podaj swoje imię

1Statek Uniwersytetu Śląskiego był…

2Jest to budynek Wydziału…

3Jak nazywa się klub studencki przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii?

4Siedziba radia "Egida" znajduje się w Domu Studenckim nr

5Ile jest wydziałów Uniwersytetu Śląskiego?

6Jest to Wydział…

7Który wydział jako jedyny ma swojego patrona?

8Kto NIE był rektorem Uniwersytetu Śląskiego?

9Uniwersytet Śląski powstał z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz filii…

10Która rozgłośnia radiowa NIE funkcjonowała nigdy w ramach UŚ?