Quiz wiedzy

Podaj swoje imię

1Gdzie znajduje się takie urządzenie?

2Na terenie Wydziału Nauk o Ziemi znajdują się trzy modele…

3Który element NIE wchodzi w skład insygniów rektorskich?

4Który wydział jako jedyny ma swojego patrona?

5Najwięcej studentów studiowało w roku akademickim 2016/2017 na…

6Jak nazywa się klub studencki przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii?

7Na zdjęciu znajduje się Wydział…

8Jest to budynek Wydziału…

9W którym roku powołano do istnienia Uniwersytet Śląski?

10Na ilu wydziałach kształcili się studenci UŚ w 1968 roku?