Quiz wiedzy

Podaj swoje imię

1Kto NIE jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego?

2Która rozgłośnia radiowa NIE funkcjonowała nigdy w ramach UŚ?

3Jak potocznie nazywany jest budynek Wydziału Nauk o Ziemi?

4Gdzie znajduje się takie urządzenie?

5Taki symbol znajduje się na budynku Wydziału…

6W herbie Uniwersytetu Śląskiego znajduje się złoty…

7Co znajdowało się w miejscu, gdzie obecnie stoi CINiBA?

8W tym budynku mieści się Wydział…

9AZS UŚ NIE prowadzi sekcji…

10Jak nazywa się uniwersyteckie piwo?