Quiz wiedzy

Podaj swoje imię

1Jest to projekt nowej siedziby Wydziału…

2Który uniwersytecki obiekt nazywany jest ULKĄ?

3Jak ma na imię maskotka Uniwersytetu Śląskiego?

4Jak nazywa się uniwersyteckie piwo?

5Maskotka Uniwersytetu Śląskiego jest…

6Jakie zwierzęta nie są hodowane w uniwersyteckich przestrzeniach?

7Co zakopali studenci w Sosnowcu w 2012 roku?

8Kto jest patronem Wydziału Radia i Telewizji?

9Toga, czworokątny biret i rękawiczki rektora są koloru…

10Który wydział jest najbardziej oddalony od rektoratu UŚ?