Quiz wiedzy

Podaj swoje imię

1Ilu studentów studiowało na UŚ w 1968 roku?

2Prof. dr hab. Walerian Pańko pełnił funkcję prezesa…

3Jest to budynek…

4Który rektor Uniwersytetu Śląskiego miał długie włosy?

5W 2017 roku odbyła się kolejna wyprawa polarna UŚ. Która z kolei?

6W tym budynku mieści się Wydział…

7Uniwersytet Śląski posiadał w Katowicach akademik…

8Uniwersytet Śląski powstał z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz filii…

9Który z wydziałów NIE istniał w 1968 roku?

10Który element NIE wchodzi w skład insygniów rektorskich?