Quiz wiedzy

Podaj swoje imię

1Jaką nazwę ma chór Uniwersytetu Śląskiego?

2Toga, czworokątny biret i rękawiczki rektora są koloru…

3Taki symbol znajduje się na budynku Wydziału…

4Co powstało wcześniej?

5W 2017 roku odbyła się kolejna wyprawa polarna UŚ. Która z kolei?

6Uniwersytet Śląski prowadzi portal naukowy o nazwie…

7Przed budynkiem Wydziału Nauk o Ziemi znajduje się model…

8Gdzie organizowana jest Letnia Akademia Gier?

9Który wydział jest najbardziej oddalony od rektoratu UŚ?

10NIE ma Uniwersytetu Śląskiego…