Quiz wiedzy

Podaj swoje imię

1Kto jest wykładowcą Wydziału Radia i Telewizji?

2W którym mieście UŚ miał swój ośrodek dydaktyczny?

3Jakie zwierzęta nie są hodowane w uniwersyteckich przestrzeniach?

4Jak nazywa się uniwersytecka łódź badawcza?

5Który element NIE wchodzi w skład insygniów rektorskich?

6Gdzie znajduje się takie urządzenie?

7Jest to zdjęcie Wydziału…

8Uniwersytecką Aleję Gwiazd tworzą…

9W herbie Uniwersytetu Śląskiego znajduje się złoty…

10W którym mieście NIE ma wydziału UŚ?