„Interpretacja jest wszystkim, co istnieje”

Jednym z wydarzeń wpisujących się w obchody jubileuszu Uniwersytetu Śląskiego było spotkanie poświęcone interpretacji biblijnej, literackiej, muzycznej i prawniczej. W dyskusji, która odbyła się 15 marca 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji, udział wzięli: prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki, prof. dr hab. Zygmunt Tobor, dr hab. Marcin Trzęsiok oraz ks. dr Grzegorz Strzelczyk. Spotkanie poprowadziła dr Agnieszka Bielska-Brodziak.