Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

 

W środę 23 maja 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się LIII uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego z okazji 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego. Posiedzenie, które rozpoczęło się o godz. 11.00. w Sali Sejmu Śląskiego, poprowadził wiceprzewodniczący Grzegorz Wolnik.

 

Wydarzenie z udziałem: radnych Sejmiku i członków Zarządu Województwa Śląskiego, kierownictwa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także przedstawicieli społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, stanowiło okazję do uczczenia 50. rocznicy istnienia uczelni, a także jej działalności naukowo-dydaktycznej oraz pracy na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Do uczestnictwa w uroczystości zaproszeni zostali parlamentarzyści, reprezentanci Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich oraz przedstawiciele władz czterech miast, w których Uniwersytet Śląski ma swoje wydziały.

 

Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego z okazji 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego

 

Uroczystą sesję otworzyło wystąpienie okolicznościowe JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka. Głos zabrali także rektorzy Uniwersytetu Śląskiego poprzednich kadencji, arcybiskup metropolita katowicki ks. dr Wiktor Skworc – Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ i Tadeusz Donocik – prezes RIG w Katowicach i Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. 

Przedmiotem posiedzenia była uchwała ws. przyjęcia oświadczenia dotyczącego 50-lecia UŚ. Pięćdziesiąta trzecia sesja Sejmiku stanowiła ponadto okazję do wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego, którymi wyróżnieni zostali pracownicy uczelni:

 

Podczas uroczystości Uniwersytet Śląski, który powstał w 1968 roku z połączenia dwóch katowickich uczelni – Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego, otrzymał berło ostatniego rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Dar ze zbiorów Biblioteki Śląskiej na ręce JM Rektora UŚ prof. Andrzeja Kowalczyka przekazali marszałek Wojciech Saługa oraz dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki. 

 

 

Adres:
Ligonia 46, 40-037 Katowice