Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Z okazji jubileuszu Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. Wydarzenie z udziałem: radnych Sejmiku i członków Zarządu Województwa Śląskiego, kierownictwa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także przedstawicieli społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, stanowiło okazję do uczczenia 50. rocznicy istnienia uczelni, a także jej działalności naukowo-dydaktycznej oraz pracy na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Do uczestnictwa w uroczystości zaproszeni zostali parlamentarzyści, reprezentanci Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich oraz przedstawiciele władz czterech miast, w których Uniwersytet Śląski ma swoje wydziały.

 

Wystąpienia okolicznościowe wygłosili: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, rektorzy Uniwersytetu Śląskiego poprzednich kadencji, arcybiskup metropolita katowicki ks. dr Wiktor Skworc – Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ, Tadeusz Donocik – prezes RIG w Katowicach i Stowarzyszenia Absolwentów UŚ. Podczas sesji podjęta została uchwała ws. oświadczenia dotyczącego 50-lecia UŚ. uroczystość stanowiła ponadto okazję do wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego, którymi wyróżnieni zostali pracownicy uczelni.

 

Podczas uroczystości Uniwersytet Śląski, który powstał w 1968 roku z połączenia dwóch katowickich uczelni – Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego, otrzymał także berło Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Dar ze zbiorów Biblioteki Śląskiej na ręce JM Rektora UŚ prof. Andrzeja Kowalczyka przekazali marszałek Wojciech Saługa oraz dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki. 

 

Posiedzenie odbyło się 23 maja 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.