USiołek

Od 2009 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach jest opiekunem osła domowego nazwanego "USiołkiem", który mieszka w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie