Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 odbyła się 12 marca 2018 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku akademickim 2017/2018 stypendia ministra uzyskało 18 osób, w tym 15 studentów i 3 doktorantów.