Jubileuszowe wręczenie stypendiów MNISW

 

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się 12 marca 2018 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Za wybitne osiągnięcia naukowe uhonorowani zostali studenci oraz doktoranci Uniwersytetu Śląskiego. 

 

Lista stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia:

C:\Moje dane\0000 foto\2018-03-12_stypendia MNiSW\fotorelacja\1200
Pamiątkowe zdjęcie 

 

Plakat promujący wydarzenie

 

Listy gratulacyjne złożyli:

 

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to wydarzenie wpisujące się w obchody jubileuszu 50-lecia istnienia Uniwersytetu Śląskiego. Obchody zostały objęte honorowym patronatem: ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina, marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi, prezydenta Katowic dr. Marcina Krupy, prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali, prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego oraz burmistrza Cieszyna Ryszarda Macury.

 

Sponsorem Strategicznym jubileuszu jest ING Bank Śląski, Sponsorem Platynowym – Bank Pekao SA oraz TAURON Polska Energia, Sponsorem Złotym jubileuszu są: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, PZU Życie SA, Sponsorem Srebrnym: Mostostal Warszawa SA, Grupa Kapitałowa Węglokoks oraz Firma Poligraficzno-Introligatorska UDZIAŁOWIEC. Sponsorem Brązowym jest Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o., a Partnerem Biznesowym – SPIN-US Sp. z o.o.

Partnerami instytucjonalnymi są: Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Muzeum Historii Katowic oraz Muzeum Powstań Śląskich.

Adres:
Bankowa 12, 40-007 Katowice