Wykłady mistrzowskie: dr Grzegorz Odoj

dr Grzegorz Odoj

Etnolog i antropolog kultury, pracownik Zakładu Teorii i Studiów Antropologicznych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zasadniczy nurt jego zainteresowań to antropologia miasta, współczesne zjawiska społeczno-kulturowe (zwłaszcza problematyka przemian deindustrializacyjnych, społeczna świadomość postprzemysłowych zbiorowości miejskich Górnego Śląska), tożsamość kulturowa społeczności lokalnych oraz edukacja regionalna, wielokulturowa i międzykulturowa. 

 

 

 

Wybrane problemy współczesnej kultury w refleksji antropologicznej

Specyfika antropologii zasadza się nie na konkretnym, wyodrębnionym, ze wszech miar spójnym obszarze badawczym, ale na szczególnym sposobie spojrzenia na rzeczywistość kulturową. Sprowadza się on do twórczego zadziwienia tym, co postrzegane jest w danej kulturze, w określonym momencie historycznym jako bliskie, zwyczajne i oczywiste. Tym samym każde zjawisko włączone do kultury może się stać potencjalnym przedmiotem refleksji. Tak też niezwykła różnorodność empirycznych prac badawczych podejmowanych przez antropologów i rozległość ich dociekań teoretycznych dobitnie świadczą o bogactwie i możliwościach poznawczych tej dyscypliny. 

 

Poszczególne wykłady będą zróżnicowane pod względem zakresu, jak społeczno-kulturowej istotności. Każdy poświęcony będzie innemu problemowi, który zostanie przedstawiony z kilku punktów widzenia. Wybór analizowanych zjawisk zachodzących w różnych segmentach współczesnej kultury ma dotyczyć zagadnień ważnych i aktualnych, choć ten wybór zawsze jest obarczony sporą dozą subiektywizmu.

 

Współczesny wizerunek Obcego, czyli w gąszczu stereotypów i uprzedzeń kulturowych
12 kwietnia 2018 roku
Tradycja – wartość czy obciążenie?
19 kwietnia 2018 roku
„Konsumuję więc jestem”, czyli rzecz o społeczeństwie masowej konsumpcji
26 kwietnia 2018 roku
„Animal symbolicum”, czyli do czego człowiekowi służą znaki i dlaczego je tworzy? 
10 maja 2018 roku
O kreowaniu nowej tradycji historycznej miasta postprzemysłowego. Przypadek Mysłowic
17 maja 2018 roku

 

Rejestracja uczestników 

Wybrane problemy współczesnej kultury w refleksji antropologicznej
12 kwietnia  13.30–15.00

zgłoś udział

zgłoś grupę
19 kwietnia  13.30–15.00

zgłoś udział

zgłoś grupę
26 kwietnia  13.30–15.00

zgłoś udział

zgłoś grupę
10 maja  10.00–11.30

zgłoś udział

zgłoś grupę
17 maja  10.00–11.30

zgłoś udział

zgłoś grupę

 

MIEJSCE SPOTKAŃ: rektorat Uniwersytetu Śląskiego, aula im. Kazimierza Lepszego (I piętro)

 

Zobacz wszystkie WYKŁADY MISTRZOWSKIE