Wykłady mistrzowskie: dr hab. Edyta Sierka

dr hab. Edyta Sierka

Dr hab. Edyta Sierka jest biologiem, specjalizującym się w ochronie środowiska.

Zawodowo związana z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę funkcjonowania ekosystemów, w szczególności zbiorników antropogenicznych, w oparciu o zróżnicowanie szaty roślinnej, procesy fizjologiczne roślin i usługi świadczone dla człowieka.

 

Jest ekspertem ds. raportów środowiskowych, przewodniczy Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN oraz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Stowarzyszenia Klaster 3x20.

 

Nauczyciel akademicki, certyfikowany tutor. Inicjatorka i realizatorka licznych działań na rzecz poprawy stanu środowiska przyrodniczego. Orędowniczka zrównoważonej energetyki. Współpracuje z Technical University of Ostrava w zakresie przywracania funkcji terenom zdegradowanym.

 


„Biologicznie o różnorodności Śląska”

Podejmując tematykę bioróżnorodności należy podkreślić wielkie zaniepokojenie jej stanem, panujące wśród przyrodników, naukowców, nierzadko urzędników a także polityków na całym świecie. Przykładem troski o zachowanie różnorodność biologicznej jest, ogłoszona przez ONZ (United Nations Decade of Biodiversity), Dekada Bioróżnorodności trwająca do roku 2020. Równie istotne jest wskazana, w Milenijnej Ocenie Ekosystemów (2005), potrzeba zwiększenia odpowiedzialności społeczeństw, władz i biznesu za jej ochronę. Na poziomie krajowym i regionalnym realizowane są rozliczne działania w ramach przyjętych strategii ochrony różnorodności i popularyzowane postawy wśród społeczeństw po to żeby „(…) zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią (…)” (Konwencja o Różnorodności Biologicznej) mogły trwać i się rozwijać.

 

Jednak od momentu pojawienia się człowieka na Ziemi, a szczególnie w ciągu ostatnich dwóch stuleci, wskutek zwiększającej się eksploatacji zasobów przyrody, w sposób znaczący „nadwyrężono” bioróżnorodność. Dlatego zasadnym wydaje się oczekiwać, że człowiek, żyjący w XXI wieku powinien posiadać wiedzę i umieć podejmować świadomie działania na rzecz wspierania elementów różnorodności, od których zależy jego życie  i bezpośrednio lub pośrednio, przynoszą mu korzyści.

 

Z zainteresowanymi przyszłością funkcjonowania ekosystemów i tym samym człowieka na Ziemi, w ramach spotkań „Biologicznie o różnorodności…” zastanowimy się nad aktualnymi zasobami bioróżnorodności Śląska, realizowanymi sposobami jej ochrony, czynnikami zagrażającym jej istnieniu i rozwojowi. Poznamy best practis realizowane w miastach dla zwiększenia różnorodności, przykłady zarządzania różnorodnością na terenach chronionych a także możliwości wsparcia jej rozwoju w miejscach znacząco przekształconych działalnością człowieka.

 

Z całą pewnością warto się wspólnie zastanowić co można zrobić, żeby przestać się obawiać jak długo jeszcze przetrwamy jeżeli różnorodność nadal będzie ulegać zanikowi szybciej niż kiedykolwiek wcześniej... a usługi świadczone dla człowieka przez ekosystemy będą systematycznie ograniczane. 

Tematy:

Górny Śląsk i różnorodność biologiczna w duecie
1 marca 2018 roku
Zaskakująca bioróżnorodność wymuszona przemysłowymi skrajnościami
8 marca 2018 roku
Zagrażamy śląskiej różnorodności biologicznej i samym sobie
15 marca 2018 roku
RE -introdukcja, -kultywacja, -witalizacja – dla różnorodności
22 marca 2018 roku
Różnorodność ekosystemów a jakość życia na Śląsku
5 kwietnia 2018 roku

Rejestracja uczestników

„Biologicznie o różnorodności Śląska”
1 marca 2018 godz. 11.45–13.15

zgłoś udział

zgłoś grupę

8 marca 2018  godz. 11.45–13.15 zgłoś udział

zgłoś grupę

15 marca 2018 godz. 11.45–13.15 zgłoś udział

zgłoś grupę

22 marca 2018  godz. 11.45–13.15 zgłoś udział

zgłoś grupę

5 kwietnia 2018 godz. 11.45–13.15 zgłoś udział

zgłoś grupę

MIEJSCE SPOTKAŃ: rektorat Uniwersytetu Śląskiego, aula im. Kazimierza Lepszego (I piętro)

 

Zobacz wszystkie WYKŁADY MISTRZOWSKIE

Adres:
Bankowa 12, 40-007 Katowice