Wykłady mistrzowskie: dr hab. Krzysztof Maliszewski

 

dr hab. Krzysztof MaliszewskiKierownik Zakładu Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania w Instytucie Pedagogiki UŚ w Katowicach. Autor książek: Teoria wychowania moralnego w pedagogice kultury II Rzeczypospolitej (Katowice 2004), Ciemne iskry. Problem aktualizacji pedagogiki kultury (Toruń 2013), Pedagogika na pograniczu światów. Eseje z cyklu „Medium Mundi” (Katowice 2015), współredaktor ukazującej się w latach 2005–2016 serii wydawniczej „Medium Mundi”.

 

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na pedagogice filozoficznej (zwłaszcza aksjologicznych i antropologicznych aspektach wychowania), historii myśli pedagogicznej oraz problematyce pedagogiki kultury, a także na hermeneutycznych podstawach humanistyki.

 

„Edukacja jako czas od-zysku

Wykład jest próbą namysłu nad edukacją jako formą przeżywania czasu, z którego trzeba umieć coś zyskać poprzez odzyskiwanie doświadczeń ulotnych, przesłoniętych, zmarginalizowanych albo zdegradowanych, a jednak w kształceniu niezbędnych, newralgicznych (kluczowych i delikatnych). Przede wszystkim w edukacji trzeba od-zyskać sam czas, a także: nadzieję, gościnność, uważność lekturową, wstyd – i to tym (za)gubionym przez nas doświadczeniom poświęcone będą poszczególne odsłony wykładu.

 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 

Edukacja jako czas od-zysku
14 grudnia 2017 roku  godz. 14.15–15.45 zgłoś udział zgłoś grupę
21 grudnia 2017 roku godz. 14.15–15.45 zgłoś udział zgłoś grupę
11 stycznia 2018 roku godz. 14.15–15.45 zgłoś udział zgłoś grupę
18 stycznia 2018 roku godz. 14.15–15.45 zgłoś udział zgłoś grupę
25 stycznia 2018 roku godz. 14.15–15.45 zgłoś udział zgłoś grupę

MIEJSCE SPOTKAŃ: rektorat Uniwersytetu Śląskiego, aula im. Kazimierza Lepszego (I piętro)

 

Zobacz wszystkie WYKŁADY MISTRZOWSKIE

 

Adres:
Bankowa 12, 40-007 Katowice