Wykłady mistrzowskie: dr hab. Magdalena Habdas

dr hab. Magdalena Habdas

Dr hab. Magdalena Habdas jest prawnikiem, rzeczoznawcą majątkowym, radcą prawnym, filologiem angielskim. Specjalistą w zakresie prawa cywilnego.

 

Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2002 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a w styczniu 2013 roku – stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii poświęconej zagadnieniu publicznej własności nieruchomości. Główny nurt badawczy dr hab. Magdaleny Habdas obejmuje problematykę prawa cywilnego, zwłaszcza prawa rzeczowego, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości. Na dorobek publikacyjny składają się monografie autorskie i wieloautorskie oraz artykuły naukowe publikowane w wydawnictwach krajowych, a także zagranicznych, takich jak: Oxford Univeristy Press, Thomson Reuters czy Hart Publishing.

 

Dr hab. Magdalena Habdas aktywnie uczestniczy w różnych gremiach naukowych i realizuje projekty badawcze o zasięgu międzynarodowym. Była m.in. członkiem zespołu roboczego ds. prawa spadkowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości, jest członkiem aktywnym projektu „Common Core of European Private Law”, koordynowanym przez Uniwersytet w Turynie oraz członkiem Grupy Eksperckiej Prawa Wywłaszczeniowego (Expert Group on Expropriation Law), prowadzonej przez Uniwersytet w Nijmegen (Holandia). Do września 2015 roku była kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Komisję Europejską z 7. Programu Ramowego, dotyczącego prawnoporównawczych badań nad prawem lokatorskim (TENLAW), do 2017 roku współpracując z Habitat for Humanity Poland kierowała z ramienia Uniwersytetu Śląskiego projektem „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce” (finansowanie: NCBR).

 

Oprócz wykształcenia prawniczego dr hab. Magdalena Habdas jest magistrem filologii angielskiej oraz Master of Science (MSc) wyceny i zarządzania nieruchomościami, uzyskanego podczas studiów w Sheffield Hallam University w Anglii. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego i jest członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju prowadzącej postępowania kwalifikacyjne w sprawie uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego. Jest również wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, w której jest członkiem Komisji ds. Zagranicznych.

 

„Prawo prywatne w życiu prywatnym
– intuicyjne i nieintuicyjne regulacje prawne”

Prawo jest obecne w życiu każdej osoby pomimo, że nie każdy jest świadomy tego, iż jego działania lub zaniechania najczęściej rodzą określone skutki prawne. Wychowując się w określonym środowisku prawnym, część regulacji prawnych jest pojmowanych intuicyjnie, podświadomie, bez potrzeby znajomości szczegółowych przepisów prawa. Niejednokrotnie jednak, wyobrażenie o obowiązującym prawie różni się od rzeczywistych rozstrzygnięć ustawodawcy. Niniejszy cykl dotyczyć będzie wybranych regulacji z zakresu prawa cywilnego. Celem jest wskazanie ważnych rozwiązań prawnych, które mają duże znaczenie w życiu codziennym, a które nie zawsze są poprawnie pojmowane przez podmioty tego prawa.

Wybrane aspekty prawa dotyczącego nieruchomości – obrót, własność i inne prawa do nieruchomości mieszkaniowych, wywłaszczenie
Mieszkania hipoteczne i bezczynszowe, mieszkania spółdzielcze i komunalne, lokatorzy i najemcy – co dokładnie oznaczają te sformułowania? Jakie są między nimi podobieństwa i różnice? Co jest lepsze: wspólnota, czy spółdzielnia? Co jest więcej warte: własność mieszkania, czy prawo spółdzielcze? Powyższe zagadnienia zostaną omówione w kontekście stosownych regulacji prawnych, na przykładach pozwalających zrozumieć prawne znaczenie omówionych pojęć. Ponadto wskazane zostaną przesłanki wywłaszczenia i problematyczne zagadnienie słusznego odszkodowania.
Rodzina i jej majątek – wybrane aspekty małżeńskiego prawa majątkowego
Jeden małżonek zarabia krocie, drugi zajmuje się domem – do kogo należy majątek? Czy małżonek, który dla rodziny zrezygnował z kariery jest chroniony, gdy małżeństwo się rozpadnie? Czy w ogóle warto zawierać małżeństwo? Przecież miłość nie wymaga certyfikatu… Te i inne rozważania przybliżą instytucję małżeństwa w kontekście zagadnień majątkowych, które niejednokrotnie warunkują udane pożycie. 
Majątkowe skutki śmierci – wybrane aspekty spadkobrania
W jaki sposób zapewnić, aby po śmierci spadkodawcy określone składniki majątkowe trafiły do wybranych przez niego osób? Czy spadkodawca może pominąć najbliższe osoby w testamencie? Czym jest zachowek i wydziedziczenie? Czy dziedziczenie naraża nas na odpowiedzialność za długi spadkodawcy? Te i inne pytania stały się w ostatnim czasie wyjątkowo aktualne, ponieważ od czasu transformacji ustrojowej Polacy wzbogacili się, ich majątki są różnorodne, a długi mogą wynika z różnych tytułów prawnych. 

Rejestracja uczestników

„Prawo prywatne w życiu prywatnym – intuicyjne i nieintuicyjne regulacje prawne”

1 marca 2018

godz. 10.00–11.30 zgłoś udział zgłoś grupę

8 marca 2018

godz. 10.00–11.30 zgłoś udział zgłoś grupę

15 marca 2018

godz. 10.00–11.30 zgłoś udział zgłoś grupę

 

MIEJSCE SPOTKAŃ: rektorat Uniwersytetu Śląskiego, aula im. Kazimierza Lepszego (I piętro)

 

Zobacz wszystkie WYKŁADY MISTRZOWSKIE

Adres:
Bankowa 12, 40-007 Katowice