Wykłady mistrzowskie: prof. Jacek Jania

prof. zw. dr hab. Jacek Jania

Światowej klasy badacz lodowców i środowiska obszarów polarnych, uznany geomorfolog i specjalista z zakresu teledetekcji, międzynarodowy autorytet w zakresie badań lodowców uchodzących do morza. Prowadził badania glacjologiczne i geomorfologiczne na Spitsbergenie, Islandii i na Alasce, a także w Tatrach i na terenie północnej Polski. Uczestnik ponad 30 wypraw na Spitsbergen, wieloma z nich kierował. Ceniony nauczyciel akademicki.

 

 

„Czy da się schłodzić Ziemię? 
O cieplejszym klimacie, ekstremach pogodowych i znaczeniu Arktyki”

 

Poszczególne wykłady dotyczyć będą następujących kwestii:

Jest ciepło. Czy będzie cieplej?  | 14.12.2017 
Ocieplenie klimatu – nadal zagadka dla nauki. A przecież zagadnienie trywialne – codziennie w mediach i ustach przez polityków. Podstawowe definicje i standardy. Co wiemy o ociepleniu w świetle faktów? Cieplejszy klimat w Polsce oraz w skali globalnej. Czy wszędzie i czy jednakowo? Obserwacje, ich interpretacje oraz modele zmian. Jak ciepło będzie w przyszłości? Czy dotyka to nas bezpośrednio?
Globalna klimatyzacja  | 21.12.2017 
Jak działa system klimatyczny w skali globu? Interakcja atmosfery z oceanami i kriosferą. Cyrkulacja wód oceanicznych a cyrkulacja atmosfery. Magiczne terminy naukowe: El Niño, La Niña, Oscylacja Arktyczna (AO), NAO i inne. Te straszne gazy szklarniowe. Inne „przyśpieszacze” zmian klimatu. Czy coś jednak te zmiany hamuje?
Okłady z lodu  | 11.01.2018
Znaczenie kriosfery, czyli: lodu morskiego, lodowców, pokrywy śnieżnej oraz lodu w gruncie dla zmian klimatu. Rola Arktyki. Co znaczy „arktyczne wzmocnienie”? Ciepła Arktyka – zimne kontynenty. Drzemiący kolos lodowy Antarktyki. Co może się zdarzyć gdy ogrzeje się Antarktyda?
Zimniej i cieplej. To przecież już było!  | 18.01.2018 
Zmiany klimatu w historii geologicznej Ziemi. Historia klimatu w ciągu ostatnich milionów i tysięcy lat. Ziemie Polski pod lądolodem. Zlodowacenia i interglacjały. Co pozostało po inwazji lodowców ze Skandynawii. Fluktuacje klimatyczne w historii ludzkości.
Wyczekując ochłodzenia  | 26.01.2018
Skutki środowiskowe, ekonomiczne i społeczne ocieplania klimatu. Zdarzenia ekstremalne – nieprzewidywalność i szukanie prawidłowości. Przykłady z Polski oraz innych regionów. Strategie działań w konfrontacji z ociepleniem. Jak stawiać czoła zmianom klimatu? Czy da się schłodzić Ziemię?

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 

Czy da się schłodzić Ziemię?
14 grudnia 2017 roku  godz. 12.30–14.00 zgłoś udział zgłoś grupę
21 grudnia 2017 roku  godz. 12.30–14.00 zgłoś udział zgłoś grupę
11 stycznia 2018 roku godz. 12.30–14.00 zgłoś udział zgłoś grupę
18 stycznia 2018 roku  godz. 12.30–14.00 zgłoś udział zgłoś grupę
25 stycznia 2018 roku  godz. 12.30–14.00 zgłoś udział zgłoś grupę

MIEJSCE SPOTKAŃ: rektorat Uniwersytetu Śląskiego, aula im. Kazimierza Lepszego (I piętro)

 

Zobacz wszystkie WYKŁADY MISTRZOWSKIE

 

Adres:
Bankowa 12, 40-007 Katowice